Rožnov pod Radhoštěm


Pokud vám smíme radit, vezmÄ›te své žáky na výlet do Rožnova pod RadhoÅ¡tÄ›m. PÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› Mlýnské doliny ve ValaÅ¡ském muzeu v přírodÄ› se dÄ›ti rozhodnÄ› nebudou nudit. Budou moci se zatajeným dechem sledovat vyprávÄ›ní a názorné ukázky o tom, jak kdysi fungovala lisovna oleje v BrumovÄ›. Zcela urÄitÄ› budou obdivovat zvoniÄku z Dolní BeÄvy. Jejich pozornost upoutá mlýn z Velkých Karlovic i se stodolou, který byl postaven zhruba v polovinÄ› osmnáctého století. Uvidí sílu hnacího vodního kola, dozví se, Äemu se říká „hasaÄert“, udÄ›lají si pÅ™edstavu o životÄ› mlynářské rodiny v tradiÄnÄ› zařízené jizbÄ› a komoÅ™e. NeménÄ› zajímavé pro dÄ›ti bude i skanzen DÅ™evÄ›né mÄ›steÄko, kde si budou moci rozšířit své povÄ›domí o tom, jak naÅ¡i slovanÅ¡tí pÅ™edkové žili, kam chodili do Å¡koly…

Nezapomenutelné zážitky

Å kolní výlety, které pro vaÅ¡e dÄ›ti pÅ™ipravujeme, vÅ¡ak nejsou pouze o poslouchání a dívání se, ale pÅ™edevším o prožitcích. A tak si budou sami moci vyrobit svíÄku a zúÄastnit se “velké hryâ€, kterou jsme pro nÄ› v rámci jejich výletu pÅ™ichystali. A jaké by to bylo výletování bez tradiÄních místních pochoutek! Co tÅ™eba takový frgál? Vynikající tradiÄní peÄivo vyrábÄ›né na ValaÅ¡sku! Těšíme se na vaÅ¡e objednávky!

Posted in Nezařazené