Nová šance


Události ve světě v souvislosti s krizí na Ukrajině a obrovským růstem cen surovin a energií, ukázaly donaha zranitelnost globální ekonomiky a bezmocnost občana bojovat proti těmto jevům. Znovu se tedy objevují aktuální otázky o obnovitelných zdrojích a zelených zdrojích energie. Slunce, vítr, voda, teplo ze zemského jádra, bioplyny, je hodně alternativ, ale ne všechny jsou vhodné pro maloodběratele, některé zase naopak nejsou vhodné pro průmyslové použití. Jedna z těchto alternativ splňuje oba tyto atributy a je to FTV, neboli fotovoltaická elektrárna.

výhodnost

Fotovoltaické elektrárny známe ve všech podobách, obrovské solární pole v Severní Americe, několik k solárních panelů, jen pro posílení, nebo, čím dále, tím více oblíbené domovní fotovoltaické elektrárny, koncipované, jako ostrovní systémy. Vlastně se doktrína malých fotovoltaických elektráren a motivace k jejich výstavbě se celosvětovou krizí, diametrálně změnila. Výstavba malých TV elektráren byla záležitostí spíše ekologických fandů, kterým to mimo nadšení umožňovala jejich finanční situace. Rodiny s napjatými rozpočty mohly jenom snít, ale dnes, kdy se výstavba FTV elektráren stává strategickým cílem celého hospodářství, je předpoklad, že se rozšíří v daleko větší míře mezi zbytek populace, menší provozy a zařízení.

slunce

Je samozřejmě mnoho faktorů ovlivňujících výtěžnost FTV elektrárny, ale statistiky uvádějí, že pouhých 8,5 m2 střechy, je dostatečná plocha k instalaci FTV panelů, aby pokryla elektrickou spotřebu jednoho člověka. Z toho je patrno, jak obrovský potenciál domácí FTV elektrárny v sobě mají. Jistě se zvedne vlna zájmu a bude mnoho firem, které si budou chtít ukousnout z krajíce. Právo volby je na zákazníkovi, ale jsme jako profesionálové přesvědčeni, že by se měli zákazníci obrátit na společnosti, které mají letité zkušenosti z výstavby, projektování, financování i realizací, nehledě k tomu, že společnosti, jako je naše, mají díky nadstandardním vztahům s dodavateli ceny, které jsou dalece vzdáleny od běžných cen a naše zkušenosti znamenají i značnou finanční úsporu.

V případě dotazů, či zájmu o realizaci, projekt solárních panelů z Brna, či financování, využijte kontaktů na našem webu.