Ve kterém okamžiku si přivolat pomoc

Co je vlastně „asistenční služba“?

Součástí havarijního pojištění vozidel nebo povinného ručení bývají i asistenční služby, tuto službu poskytují všechny pojišťovny (někdy se jedná i služby nadstandardní). Plnění jsou různá, záleží na tom, zda se pojištění vztahuje k události na území Čech nebo v rámci evropských zemí. Někteří občané mají uzavřené pojistky u několika pojišťoven, v takovém případě mohou využít i několika asistenčních služeb. Mezi základní služby patří úschova, vyproštění nebo odtah automobilu, dále je možné využít i plnění za přenocování v penzionu či hotelovém zařízení, a to pro všechny, kteří v autě jeli, úhrada cestovného za jiný dopravní prostředek (autobus, vlak) a využití náhradního motorového vozidla (vztahuje se na dobu, po kterou je prováděna oprava na poškozeném voze). Pro kontaktování asistenční služby je určena kartička s kontakty, kterou každý obdrží po uzavření smlouvy.
odtahová služba
Kdy si zvládneme pomoci sami a ve kterém okamžiku se obrátit na asistenční službu

Asistenční službu by měl využít jen ten, kdo je opravdu v nouzi a nedokáže si pomoci sám, před samotným zavoláním je třeba se zamyslet, zda je to opravdu nutné. Především je dobré znát přesný obsah pojistné smlouvy, tedy jaké je krytí jednotlivých událostí, ke kterým může dojít v rámci provozu na silnicích a dálnicích.
výměna kol

V případě „žlutých andělů“ a pokud jste vlastníkem asistenční karty, se nemusíte bát využít jejich služeb. Pokud tomu tak není, počítejte se tím, že si budou účtovat příjezd a výjezd, práci a náhradní součástky. Může tak dojít k tomu, že banální píchnutí kola a jeho následná výměna se vyšplhá na několik tisíc. Opatrní byste také měli být ve chvíli, kdy jste před jízdou požili alkohol či jiné omamné a psychotropní látky, v tomto případě by volání asistenční služby kvůli drobné poruše na automobilu nebylo zrovna nejšťastnějším řešením situace.