Průběh obchodního případu v tuzemsku


1.       uzavření smlouvy


2.       realizace dodávek


3.       zaplacení


4.       reklamace

1. Uzavření smlouvy

Kupní smlouvu uzavírá nakupující a prodávající. Kupní smlouva se uzavírá se na základě vzájemného jednání, a to buď ústně, písemně, nebo telefonicky.

potřesení rukou a smlouva.jpg 

Náležitosti:  druh zboží, kvalita, množství, cena (bez DPH, s DPH), měna, způsob, doba a místo dodání, čas a místo platby.

součástí smlouvy bývají všeobecné podmínky:


          délka záruky


          možnost odstoupení od smlouvy


          smluvní pokuta

 

Související doklady: poptávka, nabídka, objednávka (potvrzení objednávky má stejnou právní váhu jako uzavření kupní smlouvy)

 

Smlouva o dílo = dílo je zhotovení nové věci (movité nebo nemovité), nebo oprava / úprava věci, rekonstrukce nebo modernizace, často jsou to stavební práce – uzavírají ji objednatel a zhotovitel.

2. Realizace dodávek


a)       oznámení – např. zaslání přepravních dispozic (avízo), využívá se u nepravidelných dodávek


b)      expedice – příprava zboží k odběru, vyskladnění, naložení na dopravní prostředek, vyhotovení expedičních příkazů


c)       dodání – převzetí do podniku, přejímka na sklad (u ní se provádí podrobnější kontrola, než při převzetí, jedná se o kontrolu kvantit a kvalit)

doklady:


          dodací list (doprovází zásilku, obdobné náležitosti jako kupní smlouva / objednávka)


          osvědčení o jakosti


          zdravotní osvědčení


          technická dokumentace


          návod k obsluze


          záruční list (potvrzený prodejcem)


d)      fakturace – FA přichází dodatečně, výjimkou je zálohová faktura

3. Zaplacení


a)       před dodáním – výhodou je jistota a rychlost platby a možnost okamžitého využití peněz, záloha (=akontace) je částečné placení předem, často u prací nebo výroby na zakázku


b)      při dodání zboží nebo dokladu


c)       po dodání – FA by měla být proplacena do 14 dnů, po 30 dnech se sjednává úvěr + úroky

nákladní auto pod mostem.jpg
4. Reklamace


a)       zjevné vady při převzetí zásilky (jiný druh, množství, velikost, kvalita, chybějící části, poškození, zničení)


b)      vady skryté – projeví se až v době používání (selhání funkce)

 

V  záruční lhůtě se provádí oprava zdarma, případně se řeší výměna nebo vrácení peněz. Reklamace plní funkci zpětné vazby. Vztahy mezi podniky a občany řeší nový občanský zákoník.