Čtyřlístek a podkova jako symboly štěstí

Různé amuletky a talismany, které pojímáme jako symboly štěstí, nosíme různě po kapsách, v peněžence, na řetízku kolem krku, máme je pod polštářem nebo ověšené třeba v autě kolem zpětného zrcátka. Víra v ně sahá až do dávné doby Keltů.

PODKOVA
Již Keltové věřili v magickou moc železa a tak si nad vchody do svých příbytků věšeli staré podkovy, kterých měli ve svých osadách dostatek. Víra v podkovu je čistě praktická záležitost. Kování koní totiž nebyla nejlevnější záležitost, proto když někdo ztratil podkovu, přišel tak o peníze. A naopak její nález v této době znamenal něco jako najít zlatku, tedy bohatství. Podkova měla zajišťovat nejen bohatství, ale také ochraňovat před smůlou a čarodějnictvím.

O šťastné symbolice podkovy byli také přesvědčeni staří Řekové a Římané, později se začala šířit i do řady dalších kultur. Například staří Číňané dělali své hroby právě ve tvaru podkovy, což mělo podle jejich víry zajistit věčný klid a štěstí duším zemřelých. A protože symbol podkovy ještě dnes přitahuje štěstí a odpuzuje zlo a smůlu, můžeme ji spatřit na dveřích nebo stěnách nad nimi. A aby podkova přitahovala co nejvíce šťastných okamžiků, je potřeba ji připevnit tak, aby oba konce směřovaly nahoru. To proto, aby se štěstí drželo uvnitř a nevysypalo se ven.

ČTYŘLÍSTEK
Objevit čtyřlístek na poli je opravdu velká náhoda, a tak se jeho nálezce může právem považovat za šťastlivce. Podle legendy ho na Zemi přinesla Eva, když byla vyhnána z ráje. Utrhla si v rajské zahradě čtyřlístek jako památku na překrásné místo, které musela opustit. Čtyři lístky symbolizují čtyři živly – oheň, vodu, zemi a vzduch. Dalšími symboly čtyřlístku jsou štěstí, láska, víra i naděje, ochrana před zlem, nenávistí a únavou. To vše se k vám dostaví pouze tehdy, pokud čtyřlístek objevíte náhodou, nebo ho obdržíte jako dar. V dřívějších dobách si ho lidé vkládali pod práh domů, pod postel nebo na okno, aby chránil jejich domovy.

Štěstí je pouze cit, který nemůžeme vidět. Prostřednictvím amuletu je však štěstí uchopitelné. Symboly štěstí pro nás mají čarovnou moc, a řada lidi v ně stále věří.