O co vlastně jde a co se tedy stalo? Před tímto legislativním krokem varovala celá řada odborníků a specialistů, kteří Internet pomáhali vyvíjet do dnešní podoby. Přesto v USA zákonodárci odhlasovali kontrolu a regulaci obsahu toku dat na Internetu.
mapa v tabletu

Cenzura Internetu?

Jedním z opatření je povolení internetovým providerům inkasovat rozdílné platby podle odlišnosti obsahu, tedy bude záležet na tom, které stránky dotyčný člověk navštěvuje. Jako příklad uveďme třeba streamování videa na youtube, nebo aktivní využívání sociálních sítí, za což by klient platil vyšší poplatek za připojení. Je to doslova absurdní, nejde ani tak o to, že budete platit o pár korun méně nebo více, oficiálně totiž byla posvěcena cenzura internetu. Poskytovatel připojení v USA vám s klidem může docela jednoduše omezit přístup na některé servery, nebo např. torrenty, a bude to naprosto legitimní krok, proti němuž se nikde neodvoláte.

Kam povede kontroverzní rozhodnutí zákonodárců?

O tom, zda byl tento krok rozumný, se mohou někteří lidé přít, ale většina uživatelů si uvědomuje obrovský dopad zneužití tohoto opatření. Americký prezident a Republikáni v čele země ovšem tvrdí, že se tím uvolní sevření poskytovatelů Internetu a podpoří stávající tržní systém. Provideři chtěli něco takového prosadit již dříve, pochopitelně, vždyť si budou se svými klienty hrát na kočku a myš. A přecházet v průběhu roku od jednoho providera ke druhému, hledat mezi nimi toho nejlepšího, desetkrát za rok změnit poskytovatele s tím, že jeho podmínky se mohou stejně měnit tak, jak uzná za vhodné, není zrovna tím správným řešením.
google v tabletu
Na internetovou neutralitu ve Spojených státech dbali ještě v průběhu vládního období prezidenta Obamy, tomu bylo jasné, že hrozba regulace webových stránek ze strany poskytovatelů může mezi nimi vyvolat těžká střetnutí, a zvýhodněny by byly samozřejmě větší firemní celky. Tehdy byla síťová neutralita ještě pod dozorem státního telekomunikačního úřadu FCC, dnes to však již neplatí.

Na konci roku 2017 byla ve Spojených státech amerických prolomena síťová neutralita Internetu
2.5 (50%)2