Jak muži působí na ženy

Komunikovat s muži můžeme hned několika způsoby. Mluvení je výměna informací, které vysíláme a zároveň přijímáme. Díky slovům mohou ostatní nahlédnout do našeho nitra. Komunikovat ale také můžeme gesty. Řeč těla nám o muži mnoho prozradí. Sledujte ho a vytvořte si obrázek sama.

Na mimice muže se dá snadno poznat, jakou má náladu, zda má starosti, jestli je v pohodě, ale také to, zda se mu líbíte a zda má o vás zájem. Pokud se naučíte pár pravidel neverbální komunikace, žádný mužský vás již nikdy ničím nepřekvapí!
Ani nemusíte moc poslouchat, co muž říká. Všímejte si především jeho výrazu tváře, pohledů, gest i tónu hlasu. Jeho gestikulace a pohyby těla nám mnoho prozradí.

SLOVNÍČEK NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
·         Nasazení brýlí = zájem
·         Složení brýlí = nezájem, nesouhlas
·         Překřížené ruce = odmítnutí, ohrožení
·         Nohy natažené ke společníkovi = zájem, pozitivní postoj
·         Spojené prsty do stříšky = nadřazenost
·         Ruce sepnuté nad hlavou = schůzka skončila
·         Předklon, přiblížení se = zájem o nás, aktivní účast
·         Odklon, vzdálení se = nezájem
·         Oční kontakt = zájem
·         Pohrávání si s předměty = nervozita, snaha upoutat pozornost
·         Tření nosu = nesouhlas
·         Posun židle k nám = zájem o navázání kontaktu
·         Posun židle od nás = nezájem
·         Pohrávání si s vlasy = koketerie, signál zájmu
·         Pootevřená ústa = silný signál zájmu

Lidé používají stovky různých signálů, díky nimž poodhalují, nebo naopak zjišťují reakce. Pokud budete ovládat základní pravidla neverbální komunikace, budete vždy o krok napřed. Tato znalost vám umožní získat informace o muži pouze na základě jeho gest a signálů, které bude vysílat. To platí nejen v osobním životě, ale také na kterékoliv jiné schůzce, například pracovní. Nikdy však nezapomínejte, že i vaše gesta mnohé prozradí o vás.

Pokud vám sledování neverbální komunikace přineslo špatný pocit, měla byste ho poslechnout. Muž, který na vás nepůsobí dobrým dojmem hned na první schůzce, nejpravděpodobněji nebude pro vás tím pravým.